nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY JĘZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zajęcia indywidualne i grupowe
native speakers
Jak to działa callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wrocław
Angielski techniczny:
specjalistyczna wiedza językowa
angielski kurs

Kurs Angielski Techniczny ma na celu kompleksowe przygotowanie do posługiwania się specjalistycznym
językiem angielskim na poziomie technicznym.


KAŻDY PROGRAM W RAMACH KURSU ANGIELSKI TECHNICZNY OBEJMUJE ZAGADNIENIA JĘZYKOWE ZWIĄZANE Z KONKRETNĄ BRANŻĄ.
NACISK POŁOŻONY JEST NA ROZWIJANiE UMIEJĘTNOŚCI:

1) Sprawnej i płynnej komunikacji bezpośredniej: wymiany informacji w grupie roboczej i na zewnątrz
2) Odczytywania i analizy oraz samodzielnego przygotowywania tekstów: raportów, sprawozdań, analiz, dokumentacji, instrukcji, schematów
3) Posługiwania się terminologią i składnią typową dla języka technicznego

ZAJĘCIA POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI

Zakres tematyczny:

WYMIANA INFORMACJI W GRUPIE ROBOCZEJ
   Komunikacja w zespole, rozmowy formalne i nieformalne
   Formuowanie spójnych pytań podstawą komunikacji
   Układanie zrozumiałych wypowiedzi dotyczących złożonych zagadnień
   Słownictwo i terminologia branżowa
   Notatki służbowe, korespondencja
PREZENTACJE I DYSKUSJE
   Skuteczna prezentacja, wyrażanie opini, wymiana poglądów, burza mózgów
   Techniki komunikacji

DOKUMENTY
   Odczytywanie i analiza dokumentacji, raportow, analiz, opisów, schematów
   Samodzielne tworzenie dokumentacji

STYL WYPOWIEDZI
   Czytelność i przejrzystość przekazu
   Dobór słownictwa, zwroty i formy grzecznościowe


Kursy wg indywidualnych potrzeb językowych klienta.
Dopasowujemy zakres tematyczny do profilu działalności firmy
Uwzględniamy poziom znajomości języka każdego z uczestników!

 W CELU USTALENIA INDYWIDUALNEGO PROFILU KURSU PROSIMY O KONTAKT.
Kursy Angielski Techniczny dla branż:
Automotive
Elektronika
Farmaceutyka
Przemysł spożywczy
Enenrgetyczna
Chemiczna
IT
Metalurgiczny


Zajęcia obejmują:

Konwersacje
Ćwiczenia praktyczne
Materiały szkoleniowe
Warsztaty językowe
Case Study
Raport wyników
Certyfikat ukończenia
Konsultacje indywidualne
Więcej informacji w dziale: ORGAZNIZACJA
Zapraszamy również
do kontaktu telefonicznego.
03.03.2011 | Angielski Wrocław Angielski dla firm Business English
więcej informacji: 504412226 biuro@english-corp.pl
ENGLISH-CORP Angielski Wrocław
tel. 507033541, 504412226
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 Paweł Jarosz | Angielski Wrocław