nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
tel. 507033541, biuro.englishcorp@gmail.com
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
Organizacja zaj��
angielski kurs

Cel kursu:
Opanowanie i doskonalenie umiej�tno�ci sprawnego pos�ugiwania si� s�ownictwem, terminologi�
konstrukcjami gramatycznymi oraz stylistycznymi charakterystycznymi dla j�zyka biznesowego.


Zakres tematyczny:

NEGOCJACJE
KOMUNIKACJA
UMOWY
DOKUMENTY
KORESPONDENCJA OFICJALNA
SPRAWOZDANIA I RAPORTY
ZJAWISKA RYNKOWE
KONTAKT Z KLIENTEM
PLANOWANIE I REALIZACJA
PREZENTACJE
TERMINOLIGIA BRAN�OWA
GRAMATYKA
Kursy angielskiego biznesowego dost�pne s� w trzech modu�ach:

STANDARDOWY

Standardowy 16 godzinny kurs obejmuj�cy pe�en zakres tematyczny.
Obejmuje:
PODR�CZNIK, KURS MULTIMEDIALNY NA DVD, BEZP�ATNE KONSULTACJE,
RAPORT POST�P�W, CERTYFIKAT UKO�CZENIA,
Realizowany od poniedzia�ku do niedzieli w czasie zaj�� 45, 60 lub 90 minutowych.


ROZSZERZONY

Rozszerzony 32 godzinny kurs obejmuj�cy pe�en zakres tematyczny, dodatkowe zagadnienia zwi�zane z biznesem oraz warsztaty j�zykowe.
Obejmuje:
PODR�CZNIK, KURS MULTIMEDIALNY NA DVD, BEZP�ATNE KONSULTACJE,
MATERIA�Y DO WARSZTAT�W, RAPORT POST�P�W, CERTYFIKAT UKO�CZENIA,
Realizowany od poniedzia�ku do niedzieli w czasie zaj�� 45, 60 lub 90 minutowych.EKSPRESOWY

Ekspresowy 8 godzinny kurs obejmuj�cy najwa�niejsze/wybrane zagadnienia.
    Przygotowany w celu szybkiego uzupe�nienia wiedzy lub od�wie�enia
    informacji dotycz�cych wybranych zagadnie� biznesowych.
Realizowany od poniedzia�ku do niedzieli w czasie zaj�� 45, 60 lub 90 minutowych.03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
wi�cej informacji: 504412226 biuro@english-corp.pl
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 | Angielski Wroc�aw