nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
tel. 507033541, biuro.englishcorp@gmail.com
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
W celu ustalenia dok�adnego kosztu kursu
zapraszamy do kontaktu.
angielski kurs

CENNIK

POZIOM A1, A2, B1
wszystkie kursy
  65pln / zaj�cia 45 minut, 85pln / zaj�cia 60 minut

POZIOM B2, B2, C1, C2
wszystkie kursy
  67pln / zaj�cia 45 minut, 87pln / zaj�cia 60 minutZaj�cia obejmuj�:

Konwersacje z lektorami polskimi i native speakers
�wiczenia praktyczne w przyk�adowych sytuacjach
Materia�y szkoleniowe w postaci podr�cznikowej i multimedialnej
Warsztaty j�zykowe na rzeczywistych przyk�adach
Case Study
Raport wynik�w i post�p�w nauczania
Certyfikat uko�czenia
03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
wi�cej informacji: 504412226 biuro@english-corp.pl
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 | Angielski Wroc�aw