nauka nagielskiego
KURSY I WARSZTATY J�ZYKOWE
ANGIELSKI BIZNESOWY I TECHNICZNY
zaj�cia indywidualne i grupowe
native speakers
Jak to dzia�a callan
O nas TOELC
angielski dla firm
angielski skype
angielski skype
BIZNES
MARKETING
KOMUNIKACJA
MANAGEMENT
TECHNIKA
MEDYCYNA
IT
angielski wroc�aw
Kursy j�zykowe Wroc�aw:
angielski przez internet
angielski kurs
NAUKA J�ZYKA ANGIELSKIEGO ZDALNIE PRZEZ SKYPE

Tempo w jakim  tocz� si� sprawy biznesowe  bywa bardzo szybkie co z kolei mo�e  przek�ada� si� na
niewystarczaj�c�  ilo�� czasu na zaplanowane,  regularne  kursy j�zyka  angielskiego we Wroc�awiu.

Angielski Wroc�aw | NAUKA PRZY KOMPUTERZE

Dla tych z Pa�stwa dla kt�rych ograniczenie czasowe stanowi czynnik kluczowy, proponujemy nauk�
angielskiego za po�rednictwem internetu. Zaj�cia odbywaj� si� poprzez komunikator,  co pozwala na
nauk� z dowolnej lokalizacji.

Angielski Wroc�aw | SZYBKO I WYGODNIE

Kursy angielskiego we Wroc�awiu prowadzone za pomoc� komunikatora wymagaj� jedynie instalacji
bezp�atnego oprogramowania na komputerze s�uchacza.

03.03.2011 | Angielski Wroc�aw Angielski dla firm Business English
ENGLISH-CORP Angielski Wroc�aw
biuro@english-corp.pl

Copyright (C) 2011 Pawe� Jarosz | Angielski Wroc�aw